Friday, June 11, 2010

Orang yang Beradat


Orang yang Beradat Berjaya Dalam Kehidupannya

Tiada Sumbang Pada Kelakuannya

Kemajlis Dialah Jemputan

Kepenghadapan Dialah Panggilan

Dipelayaran Dialah Keterangan

Nombor Bilik Rumah Perhentian Dialah Bilangan

Bersahabat sahabat Dialah Pengenalan

Kejalan Allah Dialah Teman

No comments: